Új színházzal, társulattal és színházépülettel gazdagodik Marosvásárhely, amely a világ városai között így is elôkelô helyet foglal el a lakosság lélekszáma és a mûködô társulatok arányának szempontjából. A szóban forgó Spectrum Színház ugyan bemutatkozott már, de saját épülettel eleddig nem rendelkezett. Ez év decemberében azonban véget értek az intézménynek leendô otthont adó helyiség felújítási munkálatai, így e hét csütörtök estéjétôl már a Mészárosok céhének fôtéri épületében, az egykori Ifjúsági mozinak helyet adó teremben várják a tisztelt közönséget.

Ahogyan a szervezôk írják: "Rózsák tere tizenhárom. Bejárat a Mészáros közbôl. Mûemlék épület Vásárhely szívében, amely korszerûen felújított alternatív színházat rejteget. A tavaly alakult Spectrum Színház más, mint a többi: a megszokottól eltérô, egyedi, eredeti és független. Célkitûzése, hogy teret biztosítson a szabad mûvészi kibontakozásnak és kísérletezésnek. Móricz Zsigmond Boszorkány címû, már-már feledésszámba ment drámájának bemutató elôadásával avatják a színházat december 4-én, csütörtökön este 7 órakor. A dráma vezérfonala Báthori Anna és Bethlen Gábor szerelme. Túl a történelmi tényeken és a keringô legendákon, a szerzô itt két nagyon erôs egyéniség küzdelmére helyezi a hangsúlyt. Báthori Anna, a világszép, de minden társadalmi konvenciót mellôzô fejedelmi dáma az Erdély-trilógiában gonosz, csábító és megrontó asszonyként szerepel. A darabban Anna nem erkölcstelen nô, akit föltétlenül el kell ítélni, hanem inkább az a fajta vadóc, titkokat keresô, független, szabad, öntörvényû asszony, aki ismeri a gyógyító füveket, virágénekeket dúdolgat, nem jár templomba, és a társadalmi kapcsolatokat is másként értékeli, mint kortársai, akik emiatt gyûlölik és boszorkánynak nevezik. Bethlen Gábor fejedelem iránti szerelme ôszinte, mindent elsodró szenvedély, míg korábbi kapcsolatait, sôt még a házasságait sem vette komolyan. De nem tudni, hogy a fejedelem érzelmei ôszinték- e, vagy csak Anna vagyonát akarja, amire nagy szüksége van a hadviselés szempontjából. Annát ismét a politika oltárán akarják feláldozni. Boszorkányperbe fogják. Ítélkeznek felette, megmenti a szeretett férfi, vagy valami boszorkányos praktikával szabadul a börtönbôl ? – erre próbál választ adni az elôadás".

A színházavató ünnepséggel kapcsolatosan Török Istvánt, a VIM Spectrum gyógyszergyár igazgatóját a társulatnak otthont adó helyiségrôl, a felújításról, a színpadtechnikáról, valamint a formálódó társulatról is kérdeztük. – A Spectrum Színház a VIM Spectrum gyógyszergyár tulajdona, a cég a munkaadó és finanszírozó is. A fôtéri termet a Mészárosok céhétôl béreljük, egyelôre tíz évre, a felújítást is kizárólag magánpénzbôl végeztettük el. A stúdiószerû teremben száz férôhely található, nincsen külön elkülönített színpad, a nézôteret azonban úgy rendeztük be, hogy igény szerint és rendezôi koncepció esetén akár az is a játéktér, illetve a díszlet részévé válhat. A színházavató bemutatón például arénaszerûen emelkednek a széksorok. Nálunk nincsenek klasszikus értelemben értendô funkciók és kinevezések – jómagam a színház szervezési kérdéseiben vagyok illetékes, a mûvészeti vezetô Török Viola rendezô. Nem külsôsökkel dolgozunk, hanem állandó társulat létrehozására törekszünk. Szinte mindegyik színmûvészünk alkalmazotti státussal rendelkezik: Varga Brigitta, Kinda Szilárd, Kovács Károly és Szász Anna alkalmazottak, Badics Petra bedolgozik, Nagy Beáta egyetemi hallgatóként, Szélyes Ferenc pedig nyugalmazott színmûvészként vendégszerepel. A színházavatóra nem készülünk hosszú beszédekkel, a megnyitót a Boszorkány címû elôadás premierje követi.

A Móricz Zsigmond drámájának marosvásárhelyi, Török Viola által rendezett elôadásában Varga Brigitta, Kovács Károly, Badics Petra, Nagy Beáta, Kinda Szilárd, Szélyes Ferenc és Szász Anna lép fel. A produkció zenei aláfestését Könczei Árpád jegyzi, a koreográfia Benô Barna és Kinda Boglárka munkája, a jelmezek Szélyes Andrea alkotásai. A premiert követô elôadásra december 5-én, pénteken este 7 órakor kerül sor. Helyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon lehetséges, a jegyeket elôadás elôtt egy órával lehet kiváltani.

 

http://www.hhrf.org/nepujsag/14dec/14nu1202t.htm

 

Rólunk Írták

Top